Tag Archives: Slet nanoadexchange.com pop-up fra Safari

virus tag

Enkle trin til Fjerne nanoadexchange.com pop-up fra Chrome

Hvordan Fjerne nanoadexchange.com pop-up from Firefox

nanoadexchange.com pop-up opretter en infektion i forskellige dll-filer:
NlsData0046.dll 6.0.6000.20867, msimg32.dll 5.1.2600.0, wdc.dll 6.0.6000.16386, odbcji32.dll 7.0.6000.16705, ahadmin.dll 7.0.6001.22638, System.Design.dll 2.0.50727.1434, HotStartUserAgent.dll 6.0.6001.18000, btpanui.dll 6.1.7600.16385, startoc.dll 5.1.2600.2180, wmidx.dll 10.0.0.4332, Microsoft.Web.FtpServer.dll 6.1.7600.16385, wintrust.dll 6.0.6000.16386, mfh264enc.dll 6.1.7600.16385, imapi2fs.dll 6.0.6002.18005, mf.dll 11.0.6000.6346, cabinet.dll 6.0.6001.18000, gameuxmig.dll 6.0.6000.16386, msvcm80.dll 8.0.50727.4016, dnsrslvr.dll 5.1.2600.0
Continue reading